Stäng Vår site sparar cookies på din dator. Om du fortsätter att surfa på vår site ger du ditt medgivande till hur vi använder cookies. Du kommer bara få denna information en gång, således visas den inte nästa gång du besöker vår site. Läs mer om hur vi använder cookies här

Miljöpolicy

SCAN COIN AB är medveten om de globala miljöhoten. I vår affärsverksamhet arbetar vi för att bevara naturresurserna, minska energi-åtgången samt skydda miljön och därigenom sänka våra CO2-utsläpp. Vi följer gällande lagar, direktiv och förordningar.

environment

Våra grundläggande principer kännetecknas bl.a. av att:

 • Verksamheten bedrivs i moderna energisnåla arbetslokaler.
 • Arbetsmiljön är god, funktionell och säker.
 • Personalen är rätt utbildad och att säkerhets- och nödutrustningar är tillgängliga.
 • Arbetsverktygen är energisnåla och datorerna går i viloläge.
 • Internt förbrukat material källsorteras.
 • Engångsmaterial undviks.
 • Rapportering av avvikelser och möjliga förbättringar sker till internt miljöansvarig.

 

Vårt resande i tjänsten drivs av att minska utsläppen genom att:

 • Bilar i första hand körs på miljövänligt drivmedel såsom etanol E85, biogas/ naturgas, diesel med partikelfilter eller som elhybrid. I andra hand med så låg bensin-förbrukning som möjligt. En bil som drivs med fossila bränslen kan kallas miljöbil om utsläppen av koldioxid är lägre än 120g/km.
 • Tjänstebilar byts ut successivt för att tillgodose ovanstående bilpolicy. Målet är
  att ha detta infört år 2010.
 • Ta stor hänsyn till CO2-utsläppen, varför
  tåg och kommunala transportmedel prioriteras där så är möjligt.

 

Vid inköp till vår verksamhet:

 • Efterfrågas produkter som har godkänd miljömärkning, såsom Svanen, Krav,
  Bra miljöval, TCO, EPD etc.
 • Efterfrågas det säljande företagets miljöpolicy för att därigenom öka miljömedvetenheten.

Vidare bedriver vi ett internt miljöarbete som leder till förbättringar. Vi sprider miljökunskap och tar tillvara medarbetarnas synpunkter som kan leda till att skydda miljön.

 

Produkter

Referenser