Stäng Vår site sparar cookies på din dator. Om du fortsätter att surfa på vår site ger du ditt medgivande till hur vi använder cookies. Du kommer bara få denna information en gång, således visas den inte nästa gång du besöker vår site. Läs mer om hur vi använder cookies här

Produktguide

Banker och Finansiella institutioner Centralbanker CIT och Uppräkningscentraler Nöjesindustrin Människor som du och jag Allmänna transporter Handel

Banker - revolution eller evolution?

Självbetjäningstrenden växer stadigt i Europa och andra delar av världen. Självbetjäningsmaskiner möjliggör för banker och kreditunioner att hantera kontanter på ett mer kostnadseffektivt sätt, och att omflytta personal så att de kan arbeta med den lönsammare rådgivande försäljningen. Självbetjäning är också ett konkurrensmedel för bankerna, som gör att de kan locka till sig kunder med de utökade öppettider som möjliggörs genom att maskinerna är placerade i lobbymiljö. Vi kallar lösningen för CDS, Cash Deposit System, och det utgör navet i självbetjäningsrevloutionen.

Dagens banklobby
På senare år har banklobbyn blivit den centrala delen av kontanta transaktioner på många bankkontor, som erbjuder självbetjäningslösningar som t ex CDS för att deponera sedlar och mynt. I samma lokal finner man ofta uttagsautomater, informationsterminaler, Internetuppkoppling, myntrulleväxlare och växlingsautomater för utlänsk valuta. När det fungerar optimalt skapas en kontantloop i självbetjäningsavdelningen, där uttagsautomaterna lämnar ut sedlar och självbetjäningsmaskinerna tar emot mynt och/eller sedlar.

Vad har andra kunder gjort?
Följ denna länk till våra referenser för att få ny inspiration.

Centralbanker

SCAN COIN har många års erfarenehet av att möta de tuffa krav som några av världens mest krävande centralbanker ställer. Företaget tillhandahåller optimerade lösningar för alla nyckelområden, från kvalitetskontroll av mynt till packning av mynt.

Ledande sensorteknologi från SCAN COIN ger våra kunder en konkurrensstyrka genom precisionskontroll av mynt, och ger på så sätt en bra grund för bättre produktionskontroll. SCAN COIN erbjuder också ett stort urval av packningsutrustning, vilket möjliggör robusta, skräddarsydda lösningar och möjligheter att dra nytta av helautomatiserade linor.

Vad du än specialiserar dig på har SCAN COIN en produktportfölj och expertkunnande som ser till att du får det du behöver för att skapa ett komplett och kostnadseffektivt system.

Utmaningar för CIT

Att hantera stora volymer sedlar och mynt kan vara komplext, kostsamt och tidsödande, vilket kan vara en anledning till att ett ökande antal banker, större handlare och andra som hanterar stora mängder kontanter outsourcar uppgiften till CIT bolag.

Stora fördelar för mängdhantering
Dessa företag hanterar hela kontantkedjan: upphämtning, uppräkning, packning, verifikation, lagring och distribuering. CIT-företag har skapat integrerade nätverk för CIT-upphämtning och kontanthantering. Som navet i systemet finns uppräkningscentralerna, som letar efter de bästa storskaliga lösningarna för att maximera effektiviteten i hanteringen och minimera kostnaderna.

Integrera för större vinst
SCAN COINs lösningar för uppräkningscentraler baseras på en full palett av hårdvara, mjukvara och teknisk rådgivning. Vi har många års erfarenhet av och samarbete med uppräkningscentraler för att öka effektiviteten och kontrollen av kontanthantering och styrning. Vi erbjuder inte bara produktionshöjande maskiner och utrustning för uppräkning, sortering och packning, utan även expertis för integrering av alla dessa delar - i våra ögon kanske det viktigaste för att vinna konkurrenskraft.

Nöjesindustrin

"Cash is still king" när det gäller spel. Trots tillfälliga flörtar med elektroniska betalningsmedel har spelbranchen generellt sätt hållit sig trogen kontanter, vilket föredras av majoriteten av deras kunder.

Spelmarknaden expanderar i många länder på grund av en liberalisering av spelmiljöerna. De som driver spel letar efter mer centraliserade lösningar för kontanthantering och avstämning - lösningar för att göra kontanthanteringen så kostnadseffektiv och strömlinjeformad som möjligt. Försäljningssegmentet följer den generella trenden mot självbetjäning med en stadig ökning.

Denna sektor har kanske den mest vida spridningen av lösningar och användningsområden för kontanthanteringssystem. Från mindre spelarkader och nöjesparker till stora kasinon - kontanthantering är en kritisk del av affärerna.

SCAN COIN erbjuder ett brett sortiment av pålitliga lösningar för kontanthantering, som passar alla olika krav på prestanda och kapacitet.

Hur mycket mynt sparar du hemma?

50% av hushållen i England är redo att slå mynt av sina mynt
I England har det genomsnittliga hushållet £27 sparade mynt hemma (närmare 300 svenska kronor). En undersökning visar att 50% av befolkningen skulle använda en deponeringsmaskin för att lämna ifrån sig dessa mynt, om en sådan fanns tillgänglig i närheten.

€50 genomsnittlig transaktion på Irland
Ett engelskt bolag äger och sköter 60 SCAN COIN myntdeponeringsmaskiner placerade hos handlare över hela landet, och njuter av en vinst från de mer än €40 miljoner lösa mynt som finns sparade hos hushållen på Irland. Deras kunder drar nytta av den extra vinst som görs i affärerna i samband med att mynten deponeras. Företagets egna undersökningar visar att den genomsnittliga deponeringen ligger på €50 och uppåt.

Det betalar sig över hela USA
I USA har en populär dagligvarukedja installerat SACN COINs myntdeponeringsmaskiner i mer än 1500 butiker. Deras service har varit väldigt populär hos kunderna sedan den infördes under 2003, och den räknas numera som vinstmaskin av företaget.

Oavsett vilket land du kommer från - håller du inte med om att det vore trevligt att veta var du kan göra dig av med de där tunga  mynten du bär omkring på - och dessutom bli positivt överraskad när du inser hur mycket det egentligen är?

Allmänna transporter

Förare i många länder använder deponeringsmaskiner som en knytpunkt där de kan lämna ifrån sig dagens intäkter. Genom att ge förarna tillgång till en deponeringsmaskin i närheten har minskat säkerhetsriskerna och dessutom frigjort personal från tidsödande arbete med att räkna och räkna om kontanter.  

Allt oftare letar buss- och tågföretag för deponeringslösningar som kan erbjuda mer än bara själva deponeringen. Allra helst vill de ha en lösning som kan bli en del av ett nätverk för att hjälpa dem att samla in och koordinera affärskritisk data.

Här hittar du mer information om våra installationer inom allmänna transporter.

Handel

Under senare år har handeln ställts inför nya utmaningar för att öka den interna återcirkuleringen av kontanter. Många handlare har insett att det finns fördelar i att återanvända kontanterna utan att behöva köpa dessa tjänster från t ex CIT-företag. Däremot ställer detta krav på säkra lösningar i affären som är lätta att använda för alla.

Den negativa trenden i vissa marknader med mer och mer rån tvingar också handlarna att tänka i nya banor när det gäller kontanthanteringen i butiken. Säkerhet för personalen är en nyckelfaktor, men så klart även att skapa en positiv känsla för kunden i samband med köpet.

SCAN COIN har ett flertal lösningar för handeln. Vad säger du t ex om CoinCasher™ som hjälper till att samla in alla de mynt som vanliga människor som du och jag har sparat i burkar hemma? Eller RCS-konceptet som minimerar den manuella back-officehanteringen att förbereda och kontrollräkna handkassorna? Och sist men inte minst, CashComplete®, lösningen som ger dig en helt sluten kontant kedja i affären. 

Coin unit CoinCasher Retail with poster RCS 800 Cash Drawer

Klicka på det segment du vill ha mer information om

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och det segment du är verksam inom? Klicka på respektive bild för att få inspiration!

Produkter

Referenser